Stoka A8 – pokládka potrubí k š.164 – pohled z druhé strany