Realizace

Kanalizace

2024: Červený Kostelec - Dostavba kanalizace a přeložka vodovodu

2023-2024: Dolní Morava - kanalizace (8,3km)

2023: Náchod (Lipí) - kanalizace

2022-2023: Odkanalizování obce Babí

2022-2023: Zadní Mostek - Kanalizace

2022: Kolín - Oprava kanalizace

2022: Žacléř - Prkenný důl - Kanalizace

2022: BD Hajnice - Venkovní kanalizace

2022: Odkanalizování Barunčiny školy - Česká Skalice

2021-2022: Vlčkovice - kanalizační přípojky

2021: Náchod - ul. Tkalcovská - Kanalizace

2020-2021: Všestary - domovní přípojky

2018-2019: I. etapa kanalizace Rudník-Arnultovice (gravitační DN 250-300 3300 m, přípojky 930 m)

2019-2020: kanalizace Pilníkov (gravitační DN 250-300 2000 m, tlaková 600 m, přípojky 300 m)

Čistírny odpadních vod, vodojemy

2024: Dolní Morava - Vodojem Na Konečné

2021-2022: Rychnov nad Kněžnou - Revitalizace nemocniční ČOV

2021-2022: Podbřezí - ČOV a splašková kanalizace

2021: Bořanovice - rozšíření a intenzifikace ČOV na 1990 EO

2021: Česká Skalice - Terciální dočištění ČOV

2018: ČOV Nasavrky (150EO)

2019-2020: ČOV Pilníkov (1400EO)

2019-2020: ČOV Všestary (1700EO)

Vodovody

2024: D35 Sadová - Hořice - SO331 Přeložka vodovodu

2023-2024: Zásobování vodou obci Krabčice

2023: Úvaly - Rozšíření vodovodu v Radlické čtvrti

2022: Střevač, Nadslav, Štidla - Vodovod

2022: Žacléř - Prkenný důl - Vodovod

2021-2022: Vlčkovice - vodovodní přípojky

2021: Jičín - Dělnická - oprava vodovodu

2021: Náchod - ul. Tkalcovská - Vodovod

2021: Jeřice - zahrady, oprava vodovodu

2021: Dolní Olešnice - dostavba vodovodu, rekonstrukce ČS a vodojemu

2021: Rtyně v Podkrkonoší - Novostavba armaturní šachty na stávajícím vodovodu

2021: Hrobice - Intenzifikace prameniště

Ostatní (pozemní stavby, vodní díla atd...)

2022-2023: Autobusový terminál Rudník

2022-2023: RN Zelené údolí

2017-2018 - rekonstrukce, opláštění a fasády budovy výrobního závodu Blaník Aircraft (objem 8,9mil.)

Dopravní stavby

2022: BD Hajnice - komunikace

2022: Oprava zpevněných ploch u MŠ Na Podměstí, Česká Skalice

2022: p. Palata - zpevněná plocha

2021: Rekonstrukce turistického chodníku "Petrovka - Ptačí kámen - Brádlerova bouda"

2021: Rekonstrukce turistického chodníku "Dlouhý Důl - Výrovka"

2020: Hořice - komunikace

Zasíťování pozemků

2023: Police nad Metují - zasíťování pozemků pro 17 RD (kanalizace, vodovod, plyn)

Jádrové vrtání